jack-3d

Amiga, demoscene, 3D graphics, ...

Ratte monitor switch [CZ]

Jistě spousta z vás řešila, nebo stále řeší situaci s více video výstupy ze své Amigy respektive AGA výstup a RTG výstup. Mezi tyto Amigisty se řadím i já a tímto článkem vám popíši svůj vývoj v této situaci. Než se ovšem dostanu k samotnému Ratteho přepínači, pojďme si připomenout alternativy:

a) RGB/Multisynch monitor + VGA monitor = tedy k Amize připojené dva monitory, každý do jednoho výstupu, přičemž uživatel manuálně zapíná aktivní monitor a vypíná neaktivní monitor.

2monitors

Takto jsme asi začínali všichni, kdo jsme Amigu obohatili o grafickou kartu. Jenže místo na stole není nafukovací a RGB/Multisynch monitory zabirají nezanedbatelnou část prostoru. Toto nikdy nebylo optimální a už tenkrát člověk hledal kompaktnější možnosti.

b) Scandoublované RGB na VGA + VGA = použitím scandoubleru se uživatel dostal v obou případěch nad 31kHz a tudíž mohl fungovat na jednom monitoru se dvěma analogovými vstupy (DSUB, DVI-A, DVI-I), nebo na dvou VGA monitorech.

2inputs

c) Manuální VGA přepínač = svým způsobem je to zdokonalení obou předchozích variant a uvedl bych dva příklady. V případě, že vlastním Multisynch monitor, který zvládá 15kHz i 31+kHz, lze Amigácké výstupy přesměrovat a ty následně přepínat manuálním switchem. Aktivní signál pak poputuje jediným VGA kabelem do monitoru. V druhém případě když vlatním pouze VGA monitor, lze do manuálního přepínače posílat výstup ze scandoubleru a RTG karty se stejným výsledkem. Ovšem pořád to vyžaduje manuální zásah uživatele.

manual_monitor_switch

d) Ratte-ho monitor switch => … viz zbytek textu ;o)

Ratte-ho automatický přepínač video signálů je věcička, kterou si nejspíš nepořídí jen Amigisti, jejichž Amigy jsou vybaveny grafickými kartami Picasso IV či CyberVision 64/3D s vestavěným scandoublerem. Ratteho přepínač tedy nejspíš pořídí všichni ostatní, jejichž grafické karty nemají vestavěný scandoubler a už vůbec neumí vstupní signály automaticky přepínat na výstup.

Jak to vypadá?

ms_pcb

Ratteho switch se “narodil” v roce 2009 a od té doby prošel určitou evolucí. Ovšem místo toho, aby hezky rostl, naopak se postupně zmenšoval do novodobé (od roku 2011) velikosti 3,1×3,6 centimetry. Jsou uživatelé, kteří si tento switch nasadili přímo na grafickou kartu. Někteří majitelé A4000 si jej umístili do volného expanzního portu pro SCSI. Je to tedy velice skladné interní zařízení, jehož umístění nepřekáží prakticky ničemu.

Přepínač má 4 konektory, 3 vstupní datové (2x 10pin, 1x 3pin) a jeden výstupní VGA. Vstupní 10 pin konektor je totožný s konektory Bvision a Cvision PPC a stejný používá i první verze Indivision AGA. Třípinový konektor je poté napojen buď na CIA chip nebo do Paralelního portu.

20150928_211644 20150928_211656 20150928_211757

Příchodem “modernizovaného” scandoubleru Indivision AGA MK2 s odlišným konektorem se pro Ratteho přepínač vyvinula redukce, která do přepínače hezky pasuje.

ms_mk2_compl ms_mk2

Jak se to funguje?

Automatičnost tohoto přepínače závisí na signálu z CIA chipu. Právě od něj přepínač zjistí, jaký signál je zrovna aktivní a na něj se přepne. Signály dostává buď přímo z CIA chipu, nebo také z paralelního portu. Pak už je to jednoduché, CIA zahlásí AGA sinál, přepínač aktivuje vstup z AGA konektoru a v druhém případě zaktivuje RTG vstup a zobrazí to, co vysílá grafická karta.

20150928_211823 20151005_204003

Aby hardware dostával instrukce z CIA chipu, je nutný zavést po staru Amigy ovladač. Tím ovladačem je malinký spustitelný příkaz Switchcontrol (http://aminet.net/package/driver/moni/switchcontrol). Existuje ve dvou verzích, pro signály z CIA chipu a pro signály z paralelního portu. Stačí tedy příkaz dát do Startovačky (mám v User-startup) a pak už se o nic nestaráte.

Přepínač má na sobě jumper se třemi pozicemi, které natvrdo nastaví výstup buď na AGA, RTG nebo Automatické rozlišování. Pokud je nastaveno automatické rozlišování primárně se preferuje výstup z AGA, proto se Early setup, Kickstart screen či AmigaDOS bez problémů zobrazí, když Amigu startujete nebo rebootujete. Existují uživatelé, kteří si pro tyto piny vyrobili přepínací svítící tlačítko vyvedené místo klíčové dírky v A4000 a mohou si tudíž manuálně přepínat AGA, RTG nebo Automatický režim (video zde: https://www.youtube.com/watch?v=G0QnOzMup4s).

Do AGA vstupu lze zapojit Indivision AGA a Indivision AGA MK2. Lze ale také zapojit čistě RGB, pokud vyvedete přesně ty piny, které přepínač potřebuje. Též lze zapojit jakýkoliv jiný scandoubler, pokud opět správně napojíte piny na vstup. Podrobný návod na stavbu přepínače a popsané PINOUTy, to vše naleznete zde: http://www.a1k.org/forum/showthread.php?p=417467

Podobně to funguje i u RTG vstupu, kdy 10 pinový konektor je primárně dělaný pro interní kabel BVision a CVision PPC. Ovšem do vstupu lze zapojit výstup z jakékoliv grafické karty.

20151005_203743 20151005_203758 20150928_211931 20151006_233702

Použití v praxi

Osobně mám Amigu, kde přepínám Indivision AGA MK2 a Voodoo4 a Amigu, kde přepínám Indivision AGA MK2 a CVision PPC. V jednom případě přijímám signál z CIA, v druhém případě z paralelního portu. Již jsem si natolik zvykl a zpohodlněl, že bych Ratteho switch už nikdy za nic nevyměnil a nasadil jsem si ho do obou Amig s grafickými kartami. Kompaktnost onoho switche, automatičnost, rychlá odezva, to jsou jeho klady. Ovšem jsou tu i zápory. Tím, že mezi Amigou a monitorem existuje ještě jedno zařízení, kvalita obrazu se může nepatrně zhoršit v závislosti na kvalitě použitých konektorů, špatným stíněním, nebo použitím příliž dlouhého datového kabelu. Viděl jsem pár lidí, co si proto Ratteho switch zakomponovali přímo na grafickou kartu Radeon, nebo lidi, co si namísto použití konektorů napájeli drátky přímo mezi grafickou kartou a switch.

Každopádně Ratteho přepínač chválím, kudy chodím a pokud byste ho rádi zkusili i vy, dá se celkem snadno koupit na stránkách Amibay.com (stačí do vyhledávače napsat “Ratte”). Pánové “gseb” a “superbonio” celkem pravidelně vyrábí série nových a nových switchů včetně kabeláže a konektorů. Cena se pohybuje kolem 30 EURO za kus.

Updated: 2015-10-08 — 21:51

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

jack-3d © 2015